Leerlijnen en vocabulaires in de praktijk - Verkennende studie in opdracht van het Programma 'Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal'


9 juli 2019

Gebruikers van digitaal lesmateriaal hebben vinden het vaak moeilijk om te bepalen hoe en wanneer ze dat materiaal moeten inzetten. De keuze wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid digitale leermiddelen die wordt aangeboden. Een juiste selectie is echter van belang om samenhang binnen en tussen vakken en aansluiting op vervolgonderwijs te bevorderen. Leerlijnen kunnen dit keuzeproces ondersteunen. Dit rapport gaat in op een definitie van leerlijnen waarin verschillende kenmerken van het begrip 'leerlijn' worden beschreven. Vervolgens wordt een aantal voorbeelden van leerlijnen gegeven om inzicht te krijgen in de variatie aan mogelijkheden. Op basis van een analyse van de voorbeelden wordt een ontwerpmodel voor het uitwerken van leerlijnen beschreven.


auteur SLO: Allard Strijker
jaar van uitgave: 2010

Strijker, A. (2010) Leerlijnen en vocabulaires in de praktijk - Verkennende studie in opdracht van het Programma 'Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal'??. Enschede: SLO.