Oriënteren in de praktijk : de vmbo Carrousel binnen een leerroute praktijknabije LOB


26 november 2019
Leerlingen moeten in hun schoolloopbaan al op vrij jonge leeftijd belangrijke keuzes maken en blijven daarmee ook in hun latere loopbaan geconfronteerd. Een goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) draagt bij aan het voorkomen van schooluitval (bij de overgang naar het mbo of later in het mbo) en onnodig switchen van opleiding. De wettelijke verplichting tot het aanbieden van LOB zorgde bij vmbo-scholen tot organisatorische problemen. Daarom is in 2005 de vmbo Carrousel. ontstaan. In dit samenwerkingsverband komen leerlingen gecoördineerd in aanraking met de beroepspraktijk van de verschillende instellingen in de sector Zorg en Welzijn. Deze publicatie onderzoekt hoe de vmbo Carrousel opgenomen kan worden in een leerroute LOB voor de basis- en kadergerichte leerweg.

auteur SLO: Nynke Jansma, Jan van Hilten
jaar van uitgave: 2009

Jansma, N., & Hilten, J. van (2009). Oriënteren in de praktijk: de vmbo Carrousel binnen een leerroute praktijknabije LOB. Enschede: SLO.


toon meer