Handreiking schoolexamens LO1 vmbo


23 mei 2019
Deze handreiking is bestemd voor docenten lichamelijke opvoeding 1 op het vmbo en voor schoolleiders. LO1 wordt afgesloten met een schoolexamen. Voor de exameneenheden zijn, net als voor de andere examenprogramma's voor het vmbo, alleen globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes. SLO heeft deze handreiking gemaakt om docenten te helpen door hen ideeën aan te reiken voor het uitwerken van het schoolexamen LO1.

auteur SLO: Berend Brouwer
auteur extern: Hendriks, J., Breukelman, H., Massink, M., Mooij, C.
jaar van uitgave: 2007

Hendriks, J. (eindred), Breukelman, H., Brouwer, B., Massink, M., & Mooij, C. (2007). Handreiking schoolexamen LO1 VMBO. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden