Wetenschapsoriëntatie bij moderne vreemde talen in de tweede fase vwo


20 maart 2019
De aansluiting tussen vwo en wo is nog steeds voor verbetering vatbaar. Het wo zet zich daarvoor in door intensievere en meer interactieve studievoorlichting, het vwo door meer academische vorming. De mogelijkheden die vwo-scholen hierbij hebben worden samengevat in de term wetenschapsoriëntatie. Voor een groot aantal vakken in het voortgezet onderwijs is een analyse gemaakt die de relatie tussen dat vak en wetenschapsoriëntatie laat zien. In deze publicatie betreft dat het vak Engels.

auteur SLO: Dirk Tuin
auteur extern: Resink, F.
jaar van uitgave: 2015

Resink, F., & Tuin, D. (2015). Wetenschapsoriëntatie bij moderne vreemde talen in de tweede fase vwo. Enschede: SLO.


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden