Van leergebieden naar vakken? : de aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw in het vmbo


18 juli 2019
Veel scholen bieden het onderwijs in de onderbouw van het vmbo aan in leergebieden. Zij lopen er tegenaan dat deze leergebieden niet één op één door kunnen lopen in de bovenbouw. Het examenprogramma kent vakken, geen leergebieden en niet alle vakken uit een leergebied worden in elke sector in de bovenbouw aangeboden. Daardoor worden de leerlijnen onderbroken. Deze publicatie is bedoeld voor scholen die in de onderbouw van het vmbo werken met leergebieden of dat willen gaan doen en die in de bovenbouw toewerken naar examinering in vakken. Zij krijgen handvatten om hun onderwijs zo in te richten dat de overgang van leergebieden naar vakken voor de leerlingen zo soepel mogelijk verloopt.

auteur SLO: Martha Haverkamp, Jan van Hilten, Nynke Jansma, Maaike Rodenboog
auteur extern: Reenalda, R., Rooijen, J. van
jaar van uitgave: 2011

Haverkamp, M., Hilten, J. van, Jansma, N., Reenalda, R., Rodenboog, M., & Rooijen, J. van (2011). Van leergebieden naar vakken? : de aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw in het vmbo. Enschede: SLO.


toon meer