Vademecum algemene vaardigheden: een handreiking voor docenten


18 november 2019
Onder algemene vaardigheden worden de vaardigheden verstaan, die leerlingen bij allerlei vakken moeten kunnen toepassen in het kader van hun leerproces. SLO heeft zich, in samenwerking met de vmbo-onderwijspraktijk, beziggehouden met de vraag of het aanleren, toepassen en oefenen van dergelijke vaardigheden mogelijk eenduidiger, en daarmee effectiever kan dan nu vaak het geval is in de theoretische leerweg. Sommige van deze vaardigheden leveren een concreet product op, bijvoorbeeld een presentatie of een onderzoeksverslag. In dit vademecum zijn drie productgerichte vaardigheden uitgewerkt: presenteren, interviewen en onderzoeken. Het vademecum bestaat uit een serie taakbladen voor leerlingen: per vaardigheid een taakblad. Elk taakblad heeft een vast format dat de leerling via hulpvragen helpt de vaardigheid te oefenen en de eigen kwaliteit van uitvoering te beoordelen.

auteur SLO: Jan Sniekers
auteur extern: Kleunen, E. van
jaar van uitgave: 2011

Kleunen, E. van, & Sniekers, J. (2011). Vademecum algemene vaardigheden: een handreiking voor docenten. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden