Schoolexamens vmbo : portretten van zes schoolexamens


19 november 2019
Vmbo scholen vinden het belangrijk dat zij de inhoud en de kwaliteit van het schoolexamen goed op orde hebben en houden. Daarmee brengen de scholen tot uitdrukking dat zij grote betekenis toekennen aan de betrouwbaarheid van en het vertrouwen in hun schoolexamens. Zes scholen laten in deze publicatie zien hoe zij vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende accenten werken aan de verbetering van hun schoolexamens. Daarna wordt ingegaan op de zes stappen van de toetscyclus en de daarbij behorende checklist.

jaar van uitgave: 2011

Rooijen, J. van, Pennewaard, L., & Hendriks, J. (2011). Schoolexamens vmbo : portretten van zes schoolexamens. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie