Praktijknabije LOB in de theoretische leerweg


17 december 2018
SLO heeft, in opdracht van het ministerie van OCW, onder de noemer Verbindend leren - Praktijknabije beroepsoriëntatie, samen met vier scholen gewerkt aan de organisatie en vormgeving van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in de theoretische leerweg van het vmbo. Het resultaat in de de vorm van deze publicatie bevat een aangescherpte visie op LOB, de kaders voor een leerplan, voorbeeldopgaven, schoolervaringen en inzichten over de inhoud en de wijze van begeleiding van leerlingen. In een losse bijlage 'Leerroutes voor LOB' worden lessuggesties en ideeën gegeven voor het ontwikkelen van beroeps- en opleidingsbeelden.

auteur SLO: Viola van Lanschot Hubrecht, Jan van Hilten
auteur extern: Sniekers, J.
jaar van uitgave: 2008

Lanschot Hubrecht, V. van, Sniekers, J., & Hilten, J. van (2008). Praktijknabije LOB in de theoretische leerweg. Enschede: SLO.