Evaluatie examenprogramma economie voor vwo


20 november 2019
Verslag van een driejarig pilotproject dat tot doel had het examenprogramma economie, zoals door de commissie Teulings geadviseerd, te evalueren. Het doel van de pilot was het beantwoorden van de vraag of dit examenprogramma toetsbaar, haalbaar en onderwijsbaar is. Algemeen kan worden geconcludeerd dat er verbeterpunten mogelijk zijn, maar dat dit examenprogramma haalbaar is in de tijd, onderwijsbaar voor docent en leerling en toetsbaar voor de examenmakers. Aanbevelingen vanuit de pilot betreffen de werkversie van de syllabus, eventuele aanpassing van de stof op een later moment en het installeren van een platform waar de ervaringen uit de pilot kunnen worden geborg en uitgedragen.

auteur extern: Welp, E., Kneppers, H.C., Dieteren, N.
jaar van uitgave: 2011

Welp, E., Knepper, H.C., & Dieteren, N. (2011). Evaluatie examenprogramma economie voor vwo. Enschede: SLO.


toon meer

Vak

Type publicatie