Concretisering referentieniveaus gesprekken en spreken in het vo


26 november 2019
Om de niveaus van het Referentiekader taal, dat onlangs wettelijk is vastgelegd, te concretiseren, heeft SLO samen met een docentenpanel onderzocht:-Welke voorbeelden er in het voorgezet onderwijs te vinden zijn van gesprekken en spreken op de vier niveaus van het Referentiekader taal.-Hoe het werken met het Referentiekader taal zich verhoudt tot de praktijkkennis en -ervaring van docenten Nederlands.Deze publicatie bevat voorbeelden op niveau 1F, 2F, 3F of 4F, met een toelichting waarom de opdracht en de daarbij behorende leerlingprestatie illustratief is voor het betreffende niveau, hoe die voorbeelden zijn gevonden en welke inzichten het werken met het Referentiekader heeft opgeleverd.

auteur SLO: Theun Meestringa
auteur extern: Ravesloot, C.
jaar van uitgave: 2011

Meestringa, T., & Ravesloot, C. (2011). Concretisering referentieniveaus gesprekken en spreken in het vo. Enschede: SLO.