BSM toetsvoorbeelden. IJkpunten voor het curriculum van het van het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij


2 november 2021
Na de invoering van de geglobaliseerde eindtermen in 2007 ontstond bij de scholen uit de BSM netwerken de behoefte aan een manier van toetsing die als een landelijke norm zou kunnen gelden en die tevens als ijkpunt voor het curriculum kon dienen. Een ontwikkelgroep van SLO en vijf regionale netwerkbegeleiders hebben daarom 22 toetsvoorbeelden ontwikkeld die het gehele programma van BSM beslaan: eerst twee theoretische toetsvoorbeelden, daarna zestientoetsvoorbeelden van praktische opdrachten bewegen voor spel, turnen, bewegen op muziek, atletiek en zelfverdediging. Tot slot komen toetsvoorbeelden van de vier bijzondere praktische opdrachten voor BSM aan bod: lesgeven, organiseren, het maken van een trainingsprogramma en de onderzoeksopdracht voor vwo.

auteur SLO: Eric Swinkels
auteur extern: Anthoni, K., Kamp, W. van de, Schrik, E., Veldboer, R., Witsiers, D.
jaar van uitgave: 2010

Anthoni, K., Kamp, W., van der, Schrik, E., Swinkels, E., Veldboer, R., & Witsiers, D. (2010). BSM toetsvoorbeelden. IJkpunten voor het curriculum van het van het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij. Enschede: SLO.