Handreiking schoolexamen economie : handreiking bij het nieuwe examenprogramma economie geldig vanaf schooljaar 2010-11 (havo) en 2011-12 (vwo)


18 november 2019
De voorliggende publicatie kan worden gebruikt om de schooleigen keuzes bij het inrichten van de schoolexamens economie vorm te geven. De handreiking opent met een beschrijving van de positie van het vak economie in de tweede fase. Daarbij wordt ingegaan op het werken vanuit contexten, concepten en het realiseren van transfer. Vervolgens worden de onderdelen voor het schoolexamen uitgelegd en toegelicht, zoals de klaslokaalexperimenten en keuzeonderwerpen. Tot slot wordt ingegaan op het PTA en toetsing van de schoolexamenonderdelen.

auteur SLO: Eric Welp
auteur extern: Locatelli, I., Sanders, M.
jaar van uitgave: 2012

Welp, E., Locatelli, I., & Sanders, M. (2012). Handreiking schoolexamen economie : handreiking bij het nieuwe examenprogramma economie geldig vanaf schooljaar 2010-11 (havo) en 2011-12 (vwo). Enschede: SLO.


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden