Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis


26 november 2019
Met de vernieuwing van de tweede fase in augustus 2007 werd ook het programma voor geschiedenis vernieuwd. Belangrijkste vernieuwing is het centraal stellen van het ontwikkelen van historisch besef bij leerlingen. Om dat mogelijk te maken moeten leerlingen beschikken over een gemeenschappelijke basis van historische overzichtskennis en vaardigheden. In een enquête op internet werd in de maanden maart en april 2009 aan geschiedenisdocenten die werkzaam zijn in de tweede fase (havo en vwo) gevraagd hoe op hun school invulling is gegeven aan de vernieuwde tweede fase. De vragen hadden niet alleen betrekking op de organisatie van de vernieuwde tweede fase, maar ook op de ervaringen met het nieuwe programma. De resultaten van de enquête worden in deze publicatie gepresenteerd.

auteur SLO: Albert van der Kaap
jaar van uitgave: 2009

Kaap, A. van der (2009). Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden