Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo


Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk
13 mei 2020
De theoretisch leerweg (tl) van het vmbo heeft een bijzondere positie in het Nederlandse onderwijsbestel. Vmbo-tl maakt deel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, maar kent alleen theoretische vakken. Het Kennemer College, de school die in deze publicatie centraal staat, biedt leerlingen in de bovenbouw van de theoretische leerweg verschillende leerroutes aan, waaronder de leerroute thbo. Deze route is bedoeld voor leerlingen die de capaciteiten hebben om via een maatwerktraject versneld door te stromen naar mbo en vervolgens hbo. Het traject is continu in ontwikkeling en de beschreven keuzes zijn gemaakt in een specifieke context. Toch kan dit concept –geheel of gedeeltelijk- schoolleiders, teamleiders en docenten in vmbo en mbo inspireren om ontwikkelingen in de eigen school gestalte te geven.

auteur extern: Kwik, I.
jaar van uitgave: 2015

Kwik, I., & Pennewaard, L. (2015). Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo: een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden