Bewijzen, certificeren en kwalificeren in praktijkonderwijs: een bijdrage tot visievorming


12 september 2019
In deze publicatie staan drie vormen centraal, waarmee de leerling opbrengsten van leren en ontwikkeling -ter afsluiting van het Praktijkonderwijs- in beeld kan brengen: het bewijs, het certificaat en de kwalificatie. Er wordt ingegaan op de civiele waarde ervan, de inhoud, de wijze van beoordelen en de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren. De inhoud van de bewijzen, certificaten en kwalificaties geven een kader aan leer- en ontwikkelactiviteiten van leerlingen. Aan de hand van datzelfde kader kunnen ook de opbrengsten van de school duidelijk worden gemaakt. Daarom is het van belang dat goed wordt omschreven hoe het praktijkonderwijs de drie vormen 'bewijzen', 'certificering' en ‘kwalificatie’ invult.

auteur SLO: Marjolein Haandrikman
auteur extern: Berlet, I.
jaar van uitgave: 2010

Berlet, I., & Haandrikman, M. (2010). Bewijzen, certificeren en kwalificeren in Praktijkonderwijs: een bijdrage tot visievorming. Enschede: SLO.