Enquête nieuw centraal examen geschiedenis in de tweede fase


12 september 2019
Met ingang van 2015 komt er een eind aan de tijdelijke afwijking die eruit bestond dat het centraal examen geschiedenis betrekking had op domein A en C. Vanaf 2015 heeft het centraal examen betrekking op domein A en B, dus op Historische vaardigheden en Oriëntatiekennis van de tien tijdvakken. Om de implementatie van dit nieuwe centraal examen te monitoren heeft SLO onderzocht op welke wijze docenten vorm geven aan het examenprogramma, welke keuzes zij maken met betrekking tot de leerstofordening en het PTA. Ook is onderzocht in hoeverre docenten en leerlingen tevreden zijn over het nieuwe programma en welke knelpunten zij ervaren.

auteur SLO: Albert van der Kaap
jaar van uitgave: 2014

Kaap, A. van der (2014). Enquête nieuw centraal examen geschiedenis in de tweede fase. Enschede: SLO.


toon meer