Genres in schoolvakken : verslag van de landelijke werkconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs


12 november 2020
Deze landelijke werkconferentie is het vervolg op het Symposium Genredidactiek/Genre Pedagogy, gehouden in 2010. Bij de afsluiting van dit symposium is afgesproken de mogelijkheden tot verdieping van taalgerichtvakonderwijs met behulp van Systemic Functional Linguistics (SFL) en genredidactiek verder uit te werken in diverse 'proeftuintjes'. In het voorliggende verslag worden de ervaringen met die proeftuintjes gepresenteerd.

jaar van uitgave: 2011

Leeuw, B. van der, & Meestringa, T. (2011). Genres in schoolvakken: verslag van de Landelijke werkconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs. Enschede: SLO.