wERK in het veld. Ervaringen met ERK-implementatie gebundeld


27 januari 2021
Het MVT-team van SLO heeft in een tweejarig traject negen scholen begeleid bij het implementeren van het ERK in hun talenonderwijs. De ervaringen van deze scholen zijn gebundeld en kunnen als inspiratiebron dienen voor andere scholen. In de interviews met de kartrekkers op de deelnemende scholen worden telkens de speerpunten en de concreet bereikte resultaten gepresenteerd. Daarna volgen zeven struikelblokken waarover de scholen zich gezamenlijk gebogen hebben en waarbij zij mogelijkheden voor aanpak hebben voorgesteld. Afgesloten wordt met een beknopte lijst aandachtspunten voor een succesvolle implementatie van het ERK.

auteur extern: Beeker, A., Canton, J., Klein, D.
jaar van uitgave: 2010

Fasoglio, D., Beeker, A., Canton, J., Klein, D., & Trimbos, B. (2010). wERK in het veld. Ervaringen met ERK-implementatie gebundeld. Enschede: SLO.


toon meer