Chinees op school: van pilot naar invoering : advies invoering Chinese taal en cultuur in het vwo


27 januari 2021
In 2008 heeft SLO een leerplanvoorstel geschreven om voorbereidingen te treffen voor het verlenen van een formele status aan het vak Chinese Taal en Cultuur in het voortgezet onderwijs. Om het leerplanvoorstel te beproeven en om na te gaan of Chinees als nieuw schoolvak levensvatbaar is in Nederland, kreeg SLO opdracht een driejarige pilot uit te voeren. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek, en op basis van de opgedane ervaringen zijn acht adviezen geformuleerd. Deze publicatie beschrijft de pilot en doet een voorstel voor het eindexamenprogramma Chinese taal en Cultuur voor het vwo.

auteur SLO: Daniela Fasoglio
auteur extern: Beeker, A.
jaar van uitgave: 2013

Fasoglio, D., & Beeker, A. (2013). Chinees op school: van pilot naar invoering: advies invoering Chinese taal en cultuur in het vwo. Enschede: SLO.


toon meer

Vak

Vakspecifiek thema

Type publicatie