Aansluiting Engels tussen vmbo-tl en mbo : ervaringen vanuit de onderwijspraktijk


14 november 2019
Deze publicatie doet verslag van een onderzoek dat in 2013 is uitgevoerd onder studenten en docenten van een viertal mbo-opleidingen. Doel was een nadere verkenning van de aansluiting tussen vmbo-tl en mbo voor Engels. Er is met name gevraagd naar de ervaringen en waarnemingen van de betrokkenen: wat verwachten eerstejaarsstudenten van de aansluiting, hoe hebben tweedejaarsstudenten de aansluiting ervaren en wat zijn de waarnemingen en ervaringen van docenten?

auteur SLO: Nynke Jansma, Liesbeth Pennewaard
jaar van uitgave: 2014

Jansma, N., & Pennewaard, L. (2014). Aansluiting Engels tussen vmbo-tl en mbo: ervaringen vanuit de onderwijspraktijk. Enschede: SLO.


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden