ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans : onderzoek naar het bereikte niveau aan het eind van havo en vwo


27 januari 2021
SLO heeft in samenwerking met Cito een onderzoek uitgevoerd dat schrijfprestaties Engels, Duits en Frans van leerlingen van havo 5 en vwo 6 koppelt aan ERK-niveaus. Hiervoor zijn 1735 schrijfproducten aan een internationale standaardbepalingsprocedure onderworpen. Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek, de constructie van de bij het onderzoek gebruikte toetsen, het beoordelingsvoorschrift en de beoordelingsprocedure.

auteur SLO: Daniela Fasoglio, Kim de Jong
auteur extern: Beeker, A., Keuning, J., Til, A. van.
jaar van uitgave: 2014

Fasoglio, D., Beeker, A., Jong, K. de, Keuning, J., & Til, A. van. (2014). ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans : onderzoek naar het bereikte niveau aan het eind van havo en vwo. Enschede: SLO.


toon meer

Vakspecifiek thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden