Handvatten voor werken vanuit hoge verwachtingen bij rekenen en wiskunde

6 mei 2024

Leerprestaties kunnen positief of negatief beïnvloed worden door de verwachtingen die je als leerkracht, vaak onbewust, van leerlingen hebt. Wil jij je reken- en wiskundeonderwijs vormgeven vanuit hoge verwachtingen?

Het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) heeft een leidraad gepubliceerd met zes aanbevelingen om je onderwijs vorm te geven vanuit hoge verwachtingen. SLO geeft je in zes uitgaves handvatten om de aanbevelingen uit de leidraad van de NRO toe te passen op je reken- en wiskundeonderwijs. Zo zorg je voor uitdagende reken- en wiskundelessen voor elke leerling. De eerste twee uitgaves zijn nu gepubliceerd.

Je vindt ze op het platform basisvaardigheden.toon meer

Leerplankundig thema