Monitoring invoering vernieuwde bedrijfseconomie


Vierde meting van het monitoronderzoek (schooljaar 2021-2022)
18 april 2023

Monitoronderzoek over de uitvoering van het vernieuwde examenprogramma bedrijfseconomie. Het focust op belangrijke thema's van de vernieuwing, kijkt naar de uitvoering en uitvoerbaarheid in de praktijk en hoe leerlingen die ervaren.


auteur SLO: Marc den Elzen, Johan van Driel, Bart Penning de Vries
jaar van uitgave: 2023

Elzen, den M., Driel, van J., Penning de Vries, B. (2023). Monitoring invoering vernieuwde bedrijfseconomie.
Vierde meting van het monitoronderzoek (schooljaar 2021-2022). Amersfoort: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Type publicatie