LNT | Kansengelijkheid in het taalonderwijs


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:45 tot
Locatie
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Omschrijving

Gelijke kansen bevorderen: dat begint voor een belangrijke deel met het bieden van kansen op een goede taalontwikkeling. Zodat leerlingen als taalcompetente, taalbewuste en cultuurbewuste burgers kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wat betekent dat voor ons, als leraar, als taalcoördinator, als taalexpert? Hoe kunnen wij het taalonderwijs zo vormgeven dat het kansen biedt voor alle leerlingen?

Tijdens de netwerkdag van het Landelijk Netwerk Taal SLO op 30 maart in Utrecht proberen we daar meer inzicht in te krijgen. We gaan samen op zoek naar de elementen in het taalonderwijs die helpen om gelijke kansen te bevorderen. Gelukkig krijgen we hulp in deze zoektocht. De dag wordt geopend door Karim Amghar (documentairemaker, auteur en docent) die ons meeneemt zijn verhaal, zijn onderzoek naar kansengelijkheid en de relatie met taal en hoe je als onderwijs kunt bijdrage aan meer gelijke kansen. Astrid Geudens verzorgt de tweede lezing, rondom de publicatie Taal in de klas: zes bouwstenen voor effectieve taaltrajecten. Verder zijn er weer mooie keuzesessies te volgen
van Kees Broekhof, van Gäby van der Linde-Meijerink en Martin Klein Tank, van Martine Van der Pluijm, en van Inge Jansen en Annelijn Beltman.

Kosten

Inschrijvingskosten €75

Meer informatie

Lucy Besseler, l.besseler@slo.nl

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden kan via: events.slo.nltoon meer

Sector