Kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs


Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek
28 november 2022

Domeinbeschrijving geeft overzicht van hoe het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie eruitziet, om vanuit dat overzicht te komen tot inhouden die gepeild moeten worden. In 2024 voert de Inspectie een peilingsonderzoek uit onder scholen in het primair onderwijs.


jaar van uitgave: 2022

Warmer, M., Groenendijk, T. (2022). Kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs. Domeinbeschrijving ten
behoeve van peilingsonderzoek. Amersfoort: SLO.


toon meer