Leerroutes Passende perspectieven en basisvaardigheden (NOT)


Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:30 tot
Locatie
Jaarbeurs, Utrecht
Doelgroep

Professionals in het primair en voortgezet onderwijs.

Omschrijving

Het leren van basisvaardigheden taal en rekenen en wiskunde zijn een belangrijk doel in het onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen die meer moeite met leren hebben, maar bij hen verloopt het leerproces vaak net anders. Passende perspectieven po/sbo/so biedt leerroutes taal en rekenen voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectief die om verschillende redenen het referentieniveau 1F op 12-jarige leeftijd niet kunnen halen. De leerroutes lopen door in praktijkonderwijs en vmbo-b/k om toe te werken naar 1F/2F. In deze sessie gaan we in op het kiezen van relevante en haalbare doelen en hoe dit doorwerkt in de doorgaande leerlijn.

Kosten

Gratis

Meer informatie

Kijk op onze webpagina: slo.nl/NOT

Aanmelden

Je kunt een gratis bezoekerspas aanvragen op de website van de NOT