Conceptexamenprogramma wiskunde 1


Vmbo gemengde en theoretische leerweg
14 november 2022

Conceptexamenprogramma beschrijft voor wiskunde 1 vmbo gemengde en theoretische leerweg domeinen, subdomeinen en eindtermen.


auteur extern: Vakvernieuwingscommissie wiskunde vmbo
jaar van uitgave: 2022

Vakvernieuwingscommissie wiskunde vmbo (2022). Conceptexamenprogramma wiskunde 1. Vmbo gemengde en theoretische leerweg. SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Type publicatie