Evidence-informed lesgeven


14 juni 2023

Evidence-informed lesgeven. Lesgeven aan de hand
van aanpakken die gebaseerd zijn op wat de wetenschap als effectief heeft aangewezen. Voorstanders willen dat het onderwijs zich richt naar bewezen instructiemethoden en werkende leerstrategieën. Anderen echter vrezen dat evidence-informed lesgeven het onderwijs verschraalt. Leerlingen worden via een smal maar effectief pad naar een diploma geloodst en hun nieuwsgierigheid wordt nauwelijks meer geprikkeld.


bron: Van Twaalf tot Achttien, november 2022