Inhoudskaarten Burgerschap


26 oktober 2022

Sinds augustus 2021 is de nieuwe wet Verduidelijking van de burgerschapsopdracht van kracht. Deze wet beschrijft specifieker dan voorheen wat er van scholen wordt verwacht rondom burgerschap. Scholen vroegen SLO ook naar een voorbeeld van een doorgaande leerlijn voor burgerschap. Deze vier kaarten beschrijven waar scholen ten minste doelgericht en samenhangend aandacht aan moeten besteden.