Marijn Meijer


Marijn Meijer is werkzaam als curriculumontwikkelaar natuur & techniek op de afdeling voortgezet onderwijs, met als expertise scheikunde. Marijn is momenteel verantwoordelijk voor de vakvernieuwingen bij de natuurwetenschappelijke vakken boven- en onderbouw.

Marijn heeft chemische technologie gestudeerd, heeft vervolgens de lerarenopleiding afgerond en is 12 jaar werkzaam geweest als docent scheikunde, ANW, NLT en O&O op een school in Breda. In die tijd is hij voortdurend betrokken geweest als ontwerper van onderwijs en bij vakvernieuwingen rond scheikunde en O&O op school of op landelijk niveau.

Marijn is betrokken bij de ontwikkeling van het bèta challenge programma. Tijdens het docentschap heeft hij een deeltijd promotieonderzoek afgerond op chemiedidactisch onderwerp: macro-meso-microdenken met structuur-eigenschap relaties. Voordat hij bij het SLO is gaan werken is hij 10 jaar directeur van het Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3) geweest. C3 staat voor talentontwikkeling, realistische beroepenvoorlichting en beargumenteerde studiekeuze. Natuurlijk het liefst voor de chemische sector.

Marijn Meijer 270

Curriculumontwikkelaar natuur & techniek

contactinformatie

publicaties