Ministerie OCW geeft SLO opdracht voor start actualisatie kerndoelen

23 mei 2022

Op 6 april debatteerde de Tweede Kamer over het thema curriculumherziening. In dit debat over het actualiseren van de kerndoelen voor primair en voortgezet onderwijs, is gepleit voor focus op de kerndoelen Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Dit draagt bij aan een focus op basisvaardigheden. Daarom heeft minister Wiersma in zijn brief van 26 april jl. aan de Kamer aangekondigd dat hij SLO de opdracht geeft nog voor de zomervakantie teams van leraren en experts samen te stellen. Deze teams ontwikkelen in 12 maanden tijd kerndoelen voor Nederlands en rekenen-wiskunde. Daarnaast kijken zij welke bijstelling dit vraagt voor het referentiekader Taal en Rekenen. De werving van leraren en experts die met de kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid aan de slag gaan volgt op een later moment. Elk team wordt procesmatig aangestuurd door een onafhankelijke procesregisseur.

Vrijdag 29 april heeft SLO de formele opdracht ontvangen van het ministerie van OCW. Lees hier de opdrachtbrief (pdf, 97 kB) en opdracht (pdf, 198 kB).