SLO Context PO april 2022 (nr. 22)


21 april 2022

Magazine met artikelen over onder andere meertaligheid, het programma Basisvaardigheden, pionieren rond nieuwe resultaatafspraken in voor- en vroegschoolse educatie en digitale geletterdheid in het curriculum.


toon meer