Scenario's voor versterkende samenhang economische vakken


12 april 2022

Het programma bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid (hierna: bedrijfseconomie) start in augustus 2018. Veel leerlingen zullen dit vak naast het vak economie volgen. Hoe kun je als docent/vaksectie deze twee vakken zo op elkaar afstemmen dat ze daar maximaal profijt van hebben? Hoe kunnen de twee vakken vanuit onderlinge afstemming het economisch bewustzijn van leerlingen gezamenlijk versterken, zodat ze aan het einde van het voortgezet onderwijs een duidelijk economisch cv hebben. En wat betekent dat dan voor de leerling die slechts één van de twee vakken volgt?

Artikel uit het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs


bron: Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs

toon meer