Arnoud Boot: 'Kijk breder naar de ondernemer'


13 januari 2023

Het monitorrapport bedrijfseconomie is nagenoeg klaar. Diverse betrokkenen deelden hun reflectie op de uitkomsten. Ook hoogleraar Arnoud Boot vroegen we om een reactie. Het rapport van de vakvernieuwingscommissie dateert van oktober 2014. Boot was voorzitter van deze commissie. Een gesprek over de uitkomsten van het monitorrapport en de ontwikkeling van het examenprogramma.

Een interview met Arnoud Boot door oud-SLO'er Marc den Elzen, in Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 2022.


bron: Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs