Terugblik landelijke bijeenkomst praktijkgerichte programma's 24 maart

4 september 2023

Op 24 maart vond de landelijke dag plaats voor de pilot praktijkgerichte programma’s. De dag was goed gevuld en naast de pilotgroepsessies namen docenten ook deel aan scholingsmodules. Schoolleiders gingen afzonderlijk met elkaar in gesprek over de pgp’s bij hen op school.

Centrale opening

In de centrale opening gaf Gerhard Koning een toelichting over de rol van OCW binnen de nieuwe leerweg en de pilot. Belangrijk om te weten: met vragen over de inhoud van de pgp’s kun je terecht bij SLO en met vragen over de nieuwe leerweg kun je terecht bij OCW. Daarnaast lichtte hij de stand van zaken toe over de nieuwe ontheffingen en aanvullende praktijkgerichte programma’s. Muriël de Mönninck van SLO vertelde hoe de monitoring vanuit SLO georganiseerd is en waar die zich op richt: de examenprogramma’s. Menno Adelaar van het LAKS vertelde over het leerlingenprogramma tijdens de komende landelijke bijeenkomst op 31 mei bij het NBC in Nieuwegein. Je kunt de opening hier terugkijken:

Pilotgroepsessies

Voor zowel de licentievrije als de licentiegebonden scholen waren pilotgroepsessies georganiseerd, waarin zij met elkaar in gesprek gingen over de pilot bij hen op school. Uitganspunt daarbij was het doelgericht werken aan de kwaliteit van het onderwijsprogramma. Bij de pilotgroepsessie van het pgp dienstverlening en producten (D&P) gingen de pilotscholen met elkaar in gesprek na pitches van de schoolopdrachten van het Esdal College en Charles de Foucauld. “Fijn om met elkaar te sparren. We kampen vaak met dezelfde problemen of hindernissen en op deze manier kunnen we er prettig over praten met elkaar”, aldus een docent.

Scholing

Speciaal voor de pilotdag bood SPV op bijscholingvmbo.nl een aantal programma-overstijgende scholingsmodules aan specifiek voor pilotscholen. Voor docenten van licentievrije pilotscholen was er een uitgebreider aanbod van vier modules, bijvoorbeeld over de veranderende rol van de docent en alles wat je moet weten over LOB in de nieuwe leerweg.

Schoolleidersessies

Bij deze en de komende twee landelijke bijeenkomsten zijn schoolleiders met elkaar verbonden. Het doel is om rondom een aantal thema’s tot mogelijke oplossingen te komen voor problemen waar scholen tegenaan lopen. Daarbij gaan zij vooral met elkaar in gesprek om tot constructieve oplossingen voor elkaar én adviezen voor OCW te komen. Bij de volgende landelijke bijeenkomst gaan dezelfde groepen schoolleiders weer met elkaar in gesprek om de progressie te bespreken en hun (tussentijdse) adviezen te presenteren.

Nu de samenleving weer normaliseert en we elkaar weer kunnen ontmoeten, is het hoog tijd om weer een fysieke bijeenkomst te houden. Op 31 mei komen we met elkaar samen in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Meer informatie over de inschrijving volgt op de community.toon meer