Genuanceerd Kamerdebat op 6 april over actualisatie kerndoelen

8 april 2022
contact: Arjan Keijzer

Woensdag heeft de Vaste Kamercommissie van OCW gesproken met minister Wiersma van Primair en Voortgezet onderwijs over de actualisatie van de kerndoelen in het curriculum. Als SLO vinden wij het goed dat er een genuanceerd debat is gevoerd. Wel heeft een aantal Kamerleden nog vragen, die de minister nu in een brief aan de Tweede Kamer gaat beantwoorden. Wij vertrouwen erop dat hierna snel de gewenste helderheid komt over de actualisatie van de kerndoelen.

Zoals wij 30 maart tijdens een technische briefing aan de Vaste Kamercommissie hebben benadrukt, vinden wij het belangrijk dat die helderheid over de actualisatie van de kerndoelen er komt. Met kerndoelen maakt de overheid immers duidelijk wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Doordat de huidige kerndoelen niet meer actueel en vaag geformuleerd zijn, leidt dit tot onduidelijkheid bij leraren over wat ‘moet en mag’ en tot werkdruk en overladenheid. Ook lopen leerlingen tegen drempels aan bij overgangen in het onderwijs. Lees meer hierover in de inbreng (pdf, 1.6 MB) van SLO voor de technische briefing.