Digitale checklist (hoog)begaafdenwijzer vo


24 maart 2022
contact: Hanna Beuling

De digitale checklist (hoog)begaafdenwijzer voortgezet onderwijs geeft de verschillende aandachtspunten weer bij het opstellen, implementeren en vastleggen van beleid voor (hoog)begaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs en biedt - eenmaal ingevuld - inzicht in de huidige stand van zaken op jouw school.

De checklist '(hoog)begaafdenwijzer voortgezet onderwijs' is gebaseerd op de checklist '(hoog)begaafdenwijzer basisonderwijs' (SLO 2007;2010). Op basis hiervan is een aangepaste versie voor het voortgezet onderwijs samengesteld. De checklist bestaat uit vijf onderdelen:

  • Algemene randvoorwaarden;
  • Signalering en het vaststellen van (onderwijs)behoeften;
  • Aanpassingen in onderwijsaanbod en begeleiding;
  • Evaluatie;
  • Het opstellen van een beleidsstuk.

Via een excelbestand kun je bij de verschillende items, die per (sub)onderdeel van de checklist genoemd worden, invullen wat de mate van realisatie is, in hoeverre het belangrijk wordt gevonden en of het een ontwikkelpunt is, eventueel voorzien van een toelichting. Op basis van de ingevulde antwoorden wordt dan automatisch een schoolrapportage gegenereerd, die de huidige stand van zaken overzichtelijk weergeeft en die je helpt om eventuele vervolgstappen te bepalen.

Deze digitale checklist kan ook als werkdocument gebruikt worden. Door de voortgang bij te houden, heb je altijd een actueel overzicht van de de situatie met betrekking tot onderwijs en beleid voor (hoog)begaafde leerlingen op jouw school.