Monitoring invoering vernieuwde bedrijfseconomie


Derde meting van het monitoronderzoek. Meting in zomer 2021 onder docenten en leerlingen, over schooljaar 2020-2021
12 januari 2022

Monitoronderzoek om signalen uit het land op te halen over de uitvoering van het vernieuwde examenprogramma bedrijfseconomie. Het onderzoek focust op belangrijke thema's van de vernieuwing en kijkt naar de uitvoering en uitvoerbaarheid daarvan in de praktijk en hoe leerlingen dat ervaren.


auteur SLO: Bart Penning de Vries, Marc den Elzen
jaar van uitgave: 2021

Den Elzen, M., Penning de Vries, B., Monitoring invoering vernieuwde bedrijfseconomie. Derde meting van het monitoronderzoek. Meting in zomer 2021 onder docenten en leerlingen, over schooljaar 2020-2021. Amersfoort, SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie