Jocelijn Pleumeekers


Jocelijn Pleumeekers is curriculumontwikkelaar Nederlands voor het voortgezet onderwijs. Binnen SLO is ze betrokken bij de curriculumvernieuwing en de vakspecifieke trendanalyse.

Jocelijn volgde de pabo en de lerarenopleiding Nederlands. Momenteel volgt zij de master Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Naast haar werk voor SLO staat zij voor de klas als docent Nederlands en projectcoach in het voorgezet speciaal onderwijs.

Jocelijn Pleumeekers 270

Curriculumontwikkelaar Nederlands