Bert Slof


Bert is als expert curriculumonderzoek werkzaam bij de afdeling Advies en Onderzoek. Hij draagt mede zorg voor het up-to-date houden van de kennisbasis ‘Ontwikkelen, implementeren en onderzoeken’ van zinvolle evidence-informed (praktijk, beleid, maatschappij en wetenschap) curricula. Hij past deze kennis toe bij projecten waar hij samen met collega’s van andere SLO-afdelingen aan werkt en deelt de opgedane inzichten en handvatten met OCW, de onderwijspraktijk en andere geïnteresseerden. Ook verricht hij evaluatie- en monitoringsonderzoek voor o.a. de actualisatie van de kerndoelen (b.v. bedrijfseconomie bovenbouw voortgezet onderwijs, handreikingen schoolexamens) en onderwijsvernieuwingen (b.v. praktijkcomponent HAVO).

Met zijn achtergrond als docent, lerarenopleider en onderwijskundig onderzoeker is hij vooral geïnteresseerd in het ontwerpen, implementeren en evalueren van adaptieve curricula en educatieve tools/systemen (b.v. feedback, visualisaties, learning analytics en samenwerkend leren).

Bert Slof 270

Expert curriculumonderzoek

contactinformatie