Op een nieuwe manier verder. Stichting Katholiek Onderwijs Enschede


13 december 2021

De Stichting Katholiek Onderwijs Enschede greep de coronacrisis aan om het curriculum kritisch onder de loep te nemen en meer ruimte te scheppen voor leerlingwelzijn. SLO-richtlijnen boden houvast. ‘Ons curriculumbewustzijn is sterker: we denken meer vanuit het grotere geheel.’

Artikel Didactief Special. Curriculumbewust handelen in het po. Bijlage bij Didactief, jrg. 51, nr. 9, december 2021


bron: SLO
auteur extern: Winnifred Jelier

toon meer

Sector