Didactief Special - Curriculumbewust handelen in het vo - november 2021


13 december 2021

Deze mini-uitgave is verschenen als bijlage bij het decembernummer van Didactief en gemaakt door SLO in samenwerking collega's én betrokkenen uit het onderwijsveld. Het resultaat, een mooie special over curriculumbewust handelen in het vo.

In de special onder andere artikelen over Metameer Jenaplan in Boxmeer, een van de 136 pilotscholen in nieuwe praktijkgerichte programma vmbo,  de kritiek op het centraal examen Nederlands voor havo en vwo en drie vragen over de vakkenstructuur voor wiskunde in de bovenbouw havo/vwo.


toon meer

Sector