Werkopdracht aan SLO voor het bijstellen van de vakkenstructuur kunstvakken vmbo, havo en vwo


9 december 2021

Het ministerie van OCW heeft SLO de opdracht gegeven om te komen tot een adequaat advies ten aanzien van de vakkenstructuur kunstvakken in het voortgezet onderwijs.


Jaar van uitgave: 2021

toon meer