SLOJongeKind-beschrijving-DorrZichtOpPeuters(10-2021)


19 oktober 2021

Beschrijving van DORR Zicht op peuters, een plan- en observatiesysteem voor de pedagogisch medewerker. Met behulp van DORR Zicht op Peuters is het mogelijk vanuit een beredeneerd aanbod van leerlijnen te werken aan een structuur voor het plannen van activiteiten.


toon meer

Sector

Vrije trefwoorden