Uitkomsten onderzoek vakkenstructuur wiskunde havo-vwo bovenbouw: bijlagen


Bijlagen
6 september 2021

De huidige vakkenstructuur wiskunde op de havo en in het vwo levert een aantal nadelen op voor leerlingen, leraren, decanen, schoolleiders en medewerkers van vervolgopleidingen. Zo concludeerden eerder de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren, de commissie Onderwijs van Platform Wiskunde Nederland en de Commissie Toekomst Wiskundeonderwijs. Naar aanleiding hiervan hebben de NvvW en SLO de knelpunten van de huidige vakkenstructuur geïnventariseerd. Dit zijn bijlagen bij het rapport.


jaar van uitgave: 2021

Caspers, W., Hendrikse, P., Penning–de Vries, B., Tolboom, J., Van der Ree, H., Van Wassenaer, N. (2021). Uitkomsten onderzoek vakkenstructuur wiskunde havo-vwo bovenbouw. Amersfoort, SLO.