Opportunities-to-learn in Nederlandse rekenwiskundemethodes voor het basisonderwijs


11 augustus 2021

Marc van Zanten onderzocht in zijn promotieonderzoek de bijdrage die Nederlandse reken-wiskundemethodes leveren aan de opportunity-to-learn die basisschoolleerlingen wordt geboden. Hiertoe werden achttien huidige en vroegere methodes geanalyseerd op drie aspecten: de aangeboden leerinhoud, de gestelde prestatieverwachtingen, en de manieren waarop het leren wordt ondersteund. De bevindingen laten zien dat methodes verschillen op alle drie aspecten en in hun overeenstemming met het wettelijk vastgestelde beoogde curriculum.

Artikel uit Volgens Bartjens, jaargang 40 nummer 5


bron: Volgens Bartjens, jaargang 40, nummer 5

toon meer

Sector