De curriculumspecialist in de school - Hans Vogelzang


11 augustus 2021

Hans Vogelzang is al 28 jaar docent scheikunde, ANW en NLT  op scholengemeenschap Greijdanus. Met veel plezier, maar hij wilde meer. Hans wil dat leerlingen zich ontwikkelen tot stabiele burgers, die zich prima staande kunnen houden in de samenleving. Hij is daarom naast docent ook auctor en inspireert collega’s om het thema brede vorming een vaste plek in het schoolcurriculum te geven. SLO-leerplanontwikkelaars Talita Groenendijk en Geesje van Slochteren interviewden Hans over zijn rol als auctor.

Artikel uit SLO Context VO juni 2021


toon meer