Durf keuzes te maken in het curriculum


11 augustus 2021

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) biedt scholen extra mogelijkheden om vertragingen door de coronacrisis in te halen en achterstanden bij leerlingen op de langere termijn te voorkomen. Het ministerie van OCW verzocht SLO om een bijdrage te leveren aan het NPO. Met onze bundeling van kennis over het curriculum willen wij de scholen ondersteunen om de leerresultaten en de ontwikkeling van alle leerlingen zo optimaal mogelijk te laten zijn, ook na de coronapandemie.

Artikel uit SLO Context PO juni 2021


toon meer

Sector

Leerplankundig thema