Marieke Post-Strijker


Marieke Post-Strijker is curriculumontwikkelaar beroepsgerichte vakken en is betrokken bij de ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s. Het licentievrije programma en Technologie & Toepassing en het licentie gebonden programma Media, Vormgeving en ICT vallen binnen haar takenpakket.