Nataša Grgurina


Nataša Grgurina is curriculumontwikkelaar digitale geletterdheid op de afdeling voortgezet onderwijs. Zij is betrokken bij de projecten rondom de herziening van examenprogramma’s in de bovenbouw van voortgezet onderwijs met het oog op het integreren van digitale geletterdheid. Daarnaast coördineert zij het ontwikkelen van lesmateriaal voor een aantal keuzethema’s voor informatica.

Als docent en onderzoeker heeft Nataša ruime ervaring met het lesgeven in havo/vwo, opleiden van leraren en curriculumontwikkeling. Zij is bijzonder geïnteresseerd in de manieren hoe digitale geletterdheid (bijvoorbeeld het ontwerpen en gebruiken van computermodellen) de leerlingen kan helpen om vakinhouden beter te leren. Daarnaast hebben ethische kwesties voortvloeiend uit het gebruik van ICT, op het snijvlak van burgerschap en digitale geletterdheid, haar bijzondere belangstelling.

Natasa Grgurina 270

Curriculumontwikkelaar digitale geletterdheid

contactinformatie

publicaties